EUYO-audities

Het European Union Youth Orchestra (EUYO) staat open voor musici die tussen de 16 en 26 jaar oud zijn op 31 december van het jaar waarin de auditie plaatsvindt. Aanmelding voor het EUYO is mogelijk voor alle musici met een paspoort uit een van de 27 huidige lidstaten van de Europese Unie. Kandidaten kunnen zich aanmelden voor auditie in elke EU-lidstaat, op voorwaarde dat het land het geboorteland, het land van verblijf, het land van studie/werk of het land waarvoor de kandidaat een paspoort heeft is.

In tegenstelling tot leden van het NJO moeten EUYO-leden elk jaar auditie doen voor een positie in het EUYO, zelfs als ze eerder hebben gespeeld of momenteel een positie hebben in het orkest. Musici die al lid zijn van het EUYO of die op de reservelijst zijn geplaatst worden echter direct uitgenodigd voor de laatste auditieronde.

EUYO 2023

Aanmelding voor de audities voor EUYO 2023 is gesloten. Registratie was mogelijk tot en met 15 oktober 2022. Lees meer op de auditiepagina van het EUYO op de EUYO-website. Informatie over EUYO-concerten is te vinden op de EUYO homepage.

Aanmelding via NJO

Het NJO organiseert de aanmeldingen en de eerste en tweede auditieronde voor het EUYO voor studenten geboren in Nederland, met een Nederlands paspoort en/of woonachtig of studerend in Nederland. Voor studenten met andere Europese nationaliteiten (inclusief de Belgische) of woonplaatsen verwijzen we je naar de website van het EUYO.

Om je aan te melden voor een positie bij het EUYO (en/of het NJO) dien je een persoonlijk NJO-account aan te maken of je huidige NJO-account aan te passen. Je kunt je account altijd raadplegen en/of aanpassen wanneer dat nodig is.

Auditie-informatie

In Nederland vinden audities plaats voor het European Union Youth Orchestra (EUYO), meestal in november en december. Kandidaten kunnen zich aanmelden voor het EUYO, het NJO of beide via het NJO-portal. Ga voor alle auditiedata naar Programma & planning. Kandidaten ontvangen per e-mail informatie over het exacte tijdstip en de locatie van hun auditie. Informatie over de EUYO-jury is te vinden op de NJO-jurypagina.

Algemene informatie over voorbereiding op audities en tips vind je in Auditievoorbereiding.

Alle informatie over feedback, opname van audities en de procedures na de auditie vind je op onze webpagina Na de audities.

Repertoire EUYO-audities

Tijdens de auditie zal EUYO-kandidaten worden gevraagd om een solostuk te spelen dat ze hebben geselecteerd uit de NJO-solostukkenlijst en een selectie van EUYO-orkestfragmenten. Kandidaten dienen één stuk van de NJO-solostukkenlijst voor te bereiden - en het NJO op de hoogte stellen van hun keuze via de NJO-portal - evenals alle stukken van de EUYO-lijst met orkestfragmenten. Houtblazers wordt aangeraden om ook auditie te doen voor bij-instrumenten, hoewel dit niet verplicht is. Lees meer gedetailleerde informatie over bij-instrumenten op onze pagina Auditievoorbereiding (onder Bij-instrumenten).

Kandidaten die auditie doen voor zowel het NJO als de eerste auditieronde van het EUYO moeten het vereiste solostuk of solostukken uit de NJO-solostukkenlijst en de vereiste NJO-orkestfragmenten voorbereiden. EUYO-kandidaten die zijn geselecteerd voor de laatste auditieronde wordt gevraagd om een solowerk naar keuze (zie voor suggesties de NJO-solostukkenlijst) en de EUYO-orkestfragmenten uit te voeren. Houd er rekening mee dat de EUYO-orkestfragmenten verschillen van de NJO-orkestfragmenten!

Voor zowel de eerste als de laatste auditieronde van het EUYO wordt een pianist ter beschikking gesteld om het solorecitalstuk te begeleiden. EUYO-kandidaten zijn verplicht om deze pianobegeleiding te gebruiken voor de audities. De pianist repeteert vlak voor de auditie met de kandidaat. Harpisten en slagwerkers zijn vrijgesteld van het gebruik van pianobegeleiding.

Opmerkingen voor slagwerkers:

  • Slagwerkers wordt gevraagd om (een selectie van) alleen de orkestfragmenten te spelen (geen solostuk).
  • Slagwerkers die al NJO-lid zijn maar auditie willen doen voor de positie van paukenist in het NJO, wordt alleen gevraagd om de orkestfragmenten voor pauken voor te bereiden voor hun auditie. Als je ook auditie doet voor het EUYO dien je zowel de NJO-orkestfragmenten voor de eerste ronde als - als je door bent naar de tweede ronde - de EUYO-fragmenten voor de tweede ronde voor te bereiden. Slagwerkers die alleen auditie doen voor het EUYO moeten alleen de EUYO-fragmenten voorbereiden voor de eerste en tweede ronde.

 

Samenvattende informatie

Contact EUYO

Voor vragen over de NJO-/ EUYO-audities kun je contact opnemen met Twan Dubbers, orkestmanager NJO: twan njon.nl. Voor urgente problemen tijdens de auditieperiode kun je bellen met Twan Dubbers: +31 (0) 615375844 (bij voorkeur tussen 09:00 en 17:00 uur).

Lees als je vragen hebt met betrekking tot het EUYO de informatie op de auditiepagina op de EUYO-website of neem contact op met Alexia Higgs, Orkestpersoneel & Audities EUYO: Alexia.Higgs euyo.eu.

Deze website gebruikt cookies.

alleen functionele cookies Akkoord

Lees alles over cookies in ons statement Privacy en cookies.