Na de audities

De resultaten van de audities voor NJO en EUYO (eerste ronde) worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een week na de laatste auditiedag naar de kandidaten gestuurd. Het is pas mogelijk om meer informatie over de auditieresultaten te verkrijgen nadat de definitieve resultaten naar alle kandidaten zijn gestuurd. 

Na een succesvolle auditie nemen musici deel aan een NJO-project of worden ze op de reservelijst geplaatst. De NJON is verantwoordelijk voor de plaatsing van geselecteerde musici op geschikte posities. Pas nadat ze met succes aan één NJO-project hebben deelgenomen worden kandidaten officieel NJO-lid, met alle voordelen van lidmaatschap. Kandidaten op de reservelijst kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het NJO-project waarvoor ze auditie hebben gedaan. Reservespelers hebben een beveiligde plek in het volgende aankomende project, maar ze zullen zich moeten aanmelden en opnieuw auditie moeten doen om geselecteerd te worden om deel te nemen. Pas na deelname aan een NJO-project worden reservemusici een volwaardig NJO-lid.

De resultaten van de laatste auditieronde van het EUYO worden door het EUYO aan alle kandidaten bekendgemaakt. Kijk op de EUYO-website voor de data en lees alles over lid worden van het EUYO na een succesvolle auditie op de EUYO-website.

Auditie-opnames en feedback

NJON neemt elke NJO-auditie op film op. Kandidaten hebben de mogelijkheid om op hun verzoek een opname van hun eigen auditie te krijgen. De opname komt pas beschikbaar na bekendmaking van alle auditieresultaten. De opnames worden veilig opgeslagen en zullen zonder toestemming van de kandidaat niet voor enig ander doel worden gebruikt dan om overleg onder juryleden mogelijk te maken.

Het EUYO neemt ook de laatste auditieronde op film op. Deze opnames zullen worden gebruikt om overleg tussen docenten mogelijk te maken bij een discussie over de auditieresultaten. De opnames worden veilig opgeslagen en worden niet voor enig ander doeleinde gebruikt zonder toestemming van de kandidaat. Opnames van het EUYO worden niet ter beschikking gesteld van de kandidaten.

Zowel NJO- als EUYO-kandidaten voor de eerste ronde krijgen de mogelijkheid om feedback op hun auditie te vragen tot twee weken na hun auditie. Kandidaten die feedback willen ontvangen kunnen een e-mail sturen naar twan njon.nl. Feedback over de laatste EUYO-auditieronde zal direct na de auditie worden gegeven door de EUYO-jury.

Deze website gebruikt cookies.

alleen functionele cookies Akkoord

Lees alles over cookies in ons statement Privacy en cookies.