EFNYO

European Federation of National Youth Orchestras
Association of pre-professional orchestras

Het initiatief voor de oprichting van de Europese Federatie van Nationale Jeugd Orkesten (EFNYO) kwam in 1993 van het NJO. De EFNYO werd opgericht in 1994 en met steun van de EU in een workshop over 'De toekomst van symfonische muziek in Europa' op de conferentie van de ELIA (European League of Institutes of the Arts) in Berlijn officieel gepresenteerd.

De organisatie faciliteert zowel de intensieve uitwisseling van ervaringen van haar managers en artistiek leiders als de ontwikkeling van samenwerkingsprojecten. Zij vestigde de aandacht op zichzelf middels nieuwe initiatieven, zoals een pan-Europees uitwisselingsprogramma van musici, dat deels uit subsidies van de EU, deels uit de begroting van de deelnemende orkesten gefinancierd wordt en waaraan tot dusver meer dan 500 jonge musici uit EFNYO-orkesten konden deelnemen.

Een ander hoogtepunt van de samenwerking was het oorspronkelijke idee voor het project "Symphonic Variations of Europe" in augustus 2000, dat door de Deutsche Freundeskreis europäischer Jugendorchester als het Young Euro Classic festival in praktijk gebracht werd. Het festivalprogramma slaat een brug tussen traditie en moderniteit en verdiept het begrip voor het cultureel erfgoed van de Europese landen. Het NJO was meermaals te gast bij het Young Euro Classic festival, met 2016 als meest recente editie. In 2011 was Rossini’s opera Il Signor Burschino bijvoorbeeld een groot succes en op 7 augustus 2012 speelde het NJO Authentiek Strijkorkest o.l.v. Jaap ter Linden in de uitverkochte Grote Zaal van het Konzerthaus, waarbij het veel lof oogstte met uitvoeringen van werken van Van Wassenaer, Vivaldi, Mozart, Bach en Mendelssohn.

Mobiliteitsproject MusXchange sinds 2010
Als onderdeel van het mobiliteitsproject MusXchange, dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie, hebben leden van de EFNYO-orkesten de mogelijkheid om deel te nemen aan uitwisselingsprogramma's om de mobiliteit van jonge musici te bevorderen.

Wat biedt MusXchange?
Orkestprojecten in de rest van Europa bieden musici extra ervaring met betrekking tot repertoire, docenten, dirigenten en concertzalen. Ze geven een kijkje in andere orkest- en muziekculturen en in verschillende vormen van muziekonderwijs in andere landen. Ook worden vriendschappen gesloten en sociale en taalvaardigheden getraind en verworven. Deelname aan MusXchange wordt gedocumenteerd en geëvalueerd. Bewijs van deelname kan bij sollicitatie bij professionele orkesten in binnen- en buitenland worden overgelegd.

Bekijk hier de brochure van MusXchange 2015-2017.