Schenken en nalaten

GIFT/LIJFRENTE
Wilt u het Nationaal Jeugdorkest steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dit kan op een fiscaal aantrekkelijke manier: donateurs van een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor alle duidelijkheid: het NJO is een ANBI, de Stichting Vrienden van het NJO niet. Dus voor belastingaftrek kunt u beter aan het NJO doneren. Uw vriendenlidmaatschap verandert daar verder niet door.
Sinds 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. U mag als u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250. Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie.
Sinds 2014 kunt u kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Op de website van de Belastingdienst vindt u een aantal voorbeeldformulieren die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen.
Mocht u vragen hebben over het vastleggen van een periodieke schenking dan kunt u contact opnemen met Annette van Buren via annette@njo.nl of via 055-5791221.

IBAN: NL 90 INGB 0004 5442 08 / BIC: INGBNL2A

EEN BIJDRAGE AAN HET NJO ALS CADEAU
Viert u een verjaardag, een trouwdag of neemt u afscheid van uw werk? Er zijn veel feestelijke gebeurtenissen waarbij u de vraag zult krijgen wat uw gasten u kunnen geven. Denkt u dan eens aan een gift aan het NJO! Wij zorgen ervoor dat u informatie krijgt om aan uw gasten te geven en u steunt ook op deze wijze de jonge musici, de belofte van de toekomst!

MUZIKALE ERFENIS
Door het NJO op te nemen in uw testament, kunt u onze jonge musici blijven ondersteunen! Bij het notarieel vastleggen van uw testament kunt u het NJO een legaat toekennen of (voor een gedeelte) tot erfgenaam benoemen. In een legaat kunt u een bedrag aangeven dat u aan het NJO heeft toebedacht. Maakt u het NJO erfgenaam? Dan krijgt het NJO een evenredig deel van uw nalatenschap, naast bijvoorbeeld kinderen, familieleden, vrienden en andere goede doelen.