Schenken en nalaten

GIFT/LIJFRENTE
Wilt u het Nationaal Jeugdorkest steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dit kan op een fiscaal aantrekkelijke manier: donateurs van een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor alle duidelijkheid: de Nationale Jeugdorkesten Nederland oftewel NJON (de organisatie waarbinnen de projecten van het Jeugdorkest Nederland (JON), het Nationaal Jeugdorkest (NJO) en de NJO Muziekzomer worden georganiseerd) is een ANBI, de Stichting Vrienden van het NJO niet. Dus voor belastingaftrek kunt u beter aan de NJON doneren. Uw vriendenlidmaatschap van het NJO verandert daar verder niet door.
Sinds 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. U mag als u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250. Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie.
Sinds 2014 kunt u kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Op de website van de Belastingdienst vindt u een aantal voorbeeldformulieren die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen.
Mocht u vragen hebben over het vastleggen van een periodieke schenking dan kunt u contact opnemen met Annette van Buren via annette@njo.nl of via 055-5791221.

IBAN: NL 90 INGB 0004 5442 08 / BIC: INGBNL2A

EEN BIJDRAGE AAN HET NJO ALS CADEAU
Viert u een verjaardag, een trouwdag of neemt u afscheid van uw werk? Er zijn veel feestelijke gebeurtenissen waarbij u de vraag zult krijgen wat uw gasten u kunnen geven. Denkt u dan eens aan een gift aan het NJO! Wij zorgen ervoor dat u informatie krijgt om aan uw gasten te geven en u steunt ook op deze wijze de jonge musici, de belofte van de toekomst!

MUZIKALE ERFENIS
Door het NJO op te nemen in uw testament, kunt u onze jonge musici blijven ondersteunen! Bij het notarieel vastleggen van uw testament kunt u het NJO een legaat toekennen of (voor een gedeelte) tot erfgenaam benoemen. In een legaat kunt u een bedrag aangeven dat u aan het NJO heeft toebedacht. Maakt u het NJO erfgenaam? Dan krijgt het NJO een evenredig deel van uw nalatenschap, naast bijvoorbeeld kinderen, familieleden, vrienden en andere goede doelen.