Bestuur Stichting Vrienden van het NJO

Arnold Gerritsen
voorzitter

Mark Nijboer
penningmeester

Audrey Keukens
 

Tom Munsterman