Ewout van Dingstee algemeen en artistiek directeur Nationaal Jeugd Orkest

zo. 15 apr. 2018 12:09

Na het vertrek van algemeen directeur Miranda van Drie per 1 februari jl. heeft artistiek manager Ewout van Dingstee haar taken bij het Nationaal Jeugd Orkest (NJO) waargenomen. Inmiddels heeft de Raad van Toezicht van het NJO Ewout per 1 april jl. definitief aangesteld als algemeen en artistiek directeur/bestuurder. We zijn verheugd dat hiermee adequaat in de opvolging van Miranda is voorzien en zijn ervan overtuigd dat Ewout samen met de rest van het NJO-team de successen van de afgelopen jaren zal weten uit te bouwen.

In de afgelopen maanden is in nauw overleg met het bestuur van het JeugdOrkest Nederland (JON) ook besloten dat gedurende 2018 toegewerkt zal worden naar het volledig samengaan van de organisaties van het NJO en het JON per 1 januari 2019 in één stichting Nationale JeugdOrkesten Nederland (NJON), met Ewout van Dingstee aan het roer.