Nieuwe vacature: Hoofd Marketing, Communicatie en Sales

di. 29 jan. 2019 17:51

De Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON) is op zoek naar een Hoofd Marketing, Communicatie en Sales. Het hoofd geeft leiding aan de afdeling marketing, communicatie en sales en draagt zorg voor een meerjarig strategisch marketing- & communicatiebeleid en de correcte uitvoering daarvan. Het hoofd zorgt voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van een ambitieus doelgroepenbeleid waarmee zowel bestaand als nieuw publiek naar de projecten en in het bijzonder de NJO Muziekzomer Gelderland wordt getrokken. De afdeling is tevens verantwoordelijk voor de kaartverkoop. Het hoofd draagt inhoudelijk bij aan de fondsenwervingsstrategie van de NJON en levert creatieve input voor het tot stand komen van de NJO Muziekzomer Gelderland. Tevens is het hoofd verantwoordelijk voor het beheer van het marketingbudget en de rapportages daarover.

Lees de hele vacature hier!